SuneTex-Zebra-Blinds-Fabric1

Oddaný a udržateľný

Zodpovednosť za ľudí, spoločnosť a životné prostredie

„Spoločenská zodpovednosť podnikov“ je dnes najteplejšími perami po celom svete. Od založenia spoločnosti v roku 2010 hrá pre spoločnosť Groupeve najdôležitejšiu úlohu zodpovednosť za ľudí a životné prostredie, ktorá bola pre zakladateľa našej spoločnosti vždy veľkým záujmom.

Každý jednotlivec sa počíta

Naša zodpovednosť voči zamestnancom

Bezpečné pracovné miesta / Celoživotné vzdelávanie / Rodina a Kariéra / Zdravé a vhodné až do dôchodku. V Groupeve kladieme osobitný dôraz na ľudí. Naši zamestnanci sú to, čo z nás robí silnú spoločnosť, správame sa k sebe s rešpektom, uznaním a trpezlivosťou. Naše odlišné zameranie na zákazníka a rast našej spoločnosti je možný iba na tomto základe.

Každý jednotlivec sa počíta

Naša zodpovednosť k životnému prostrediu

Energeticky úsporné výrobky / Environmentálne obalové materiály / Efektívna preprava

Chráňte pre nás prirodzené životné podmienky, ako je to len možné. Tu chceme svojimi výrobkami prispieť k životnému prostrediu a pri ich výrobe bude čoraz viac ľudí používať naše tkaniny na zlepšenie energetickej účinnosti kancelárskych a bytových budov.

Milujme prírodu; užívajme si slnečné lúče.

Sociálna zodpovednosť

filantropie

Pomoc pri zemetrasení / Darujte ochranné materiály / Charitatívne činnosti

Groupeve vždy preberá spoločnú zodpovednosť za obavy spoločnosti. Podieľame sa na zmierňovaní sociálnej chudoby. V záujme rozvoja spoločnosti a rozvoja samotného podniku by sme mali venovať väčšiu pozornosť zmierňovaniu chudoby a lepšie niesť zodpovednosť za zmierňovanie chudoby.