2342
Naše hodnoty, správanie a správanie

Aby sme čo najlepšie využili naše jedinečné aktíva, spoločnosť Groupeve sa zaviazala poskytovať vynikajúce produkty a služby, ktoré zlepšujú a optimalizujú výkonnosť našich zákazníkov.

Náš záväzok voči zákazníkom

Skupina Groupeve sa zaviazala k dokonalosti vo všetkom, čo sa snažíme robiť. Naším cieľom je obchodovať konzistentne a transparentne so všetkými našimi klientmi a nedržíme majetkové účasti v aktívach našich zákazníkov. Zákazníci do nás vkladajú veľkú dôveru, najmä pokiaľ ide o zaobchádzanie s citlivými a dôvernými informáciami. Naša reputácia integrity a čestného jednania je pre získanie a udržanie tejto dôvery nesmierne dôležitá.

Etický kódex

Etický kódex Groupeve a zásady Groupeve sa vzťahujú na všetkých riaditeľov, vedúcich pracovníkov a zamestnancov spoločnosti Groupeve. Sú navrhnuté tak, aby pomáhali každému zamestnancovi profesionálne a spravodlivo riešiť obchodné situácie.

Správa a riadenie spoločností

Skupina Groupeve sa zaviazala dodržiavať zdravé zásady správy a riadenia spoločností a prijala postupy správy a riadenia spoločností.